به نام خدا

بسم الله الرحمن الرحیم   

سلام ...روز جوان مبارک

امید دارم که بتونم درد دلای زیبای زیستیم رو براتون مثل یه لبخند ستاره توصیف کنم

حتی اگه ستارش اخمو باشه  فعلا همین کافیه تا ستاره ی بعدی

/ 0 نظر / 19 بازدید