شهریور پاییزی

چشم بر هم می زنی زمان از لابلای انگشتانت می گریزد و چون نسیمی روان پیش به سوی جلو می دارد. تغییر زیباست و بی شک لازم چون طعنه ای تلخ که ما را به خود می آورد. گویی همین دیروز بود که می گفتیم آی فلانی تابستان آمده  برنامه ات چیست؟.....جوابش فقط پوزخند هایی بی جواب بود که حال بگذار برسد .

تمام شد تمام .....هر نقطه ی پایانی خود نقطه ایست برای شروع فصلی دیگر....بوی مهر و برگ های پاییزی است که می رسد . رنگ های خسته و  زرد خزان جای سبزی برگ های شاداب را میگیرد. صدای پای آب می آید که از ابر های خران خود را بی مشغله فرو می ریزد.
صدای نعره های خشمناک ابرهای خاکستری....بگذار کمی مهربان پس این رعد را ببینیم لطافت  قطرات آب باران را که بر برگ های پر از التماس درختان می لغزد.

دوستان خوبم بسیار آرزو هاست بر شادیتان . موفق و پیروز باشید.@};-@};-@};-

/ 2 نظر / 66 بازدید
نیلوفرانه

دلم از غصه بیتاب است کمی مرا مبهوت بنگر....کمی مرا فریاد کن[گل]

madela

آره میدونم حس میکنم یه درد مشترک داریم!!!![خنثی]