کوچ و هجرت

چه زیباست روز تولد....تنها تاریخی از سال که واسم خیلی خیلی ارزشمنده...تاریخ تولدمه....قبول دارم یه جور خودخواهی هست اما دیگه  هر کسی الزامیست کمی خودخواه باشه و خودشو دوست داشته باشه.
تولد یک ساعته ی  خوبی بود و دلنشین


کاش می شد که رفت کنار پنجره و زل زد تو آسمون و با حسرت بچگانه  گفت
دلم کمی پرواز می خواد.
یه جفت بال لطفا

/ 0 نظر / 18 بازدید