امروز باران ..گریه برای مادر بود

سلام

امروز خورشید نورش را به ما نبخشید....امروز مادری کودک خود را ندید...

امروز دل من از غصه یک کبوتر در سینه نگنجید................

امروز صبح کبوتر بچه ای که در خانه مان در لانه ی محبت زندگی میکرد برای یک پرواز زود هنگام خود را غذای یک گربه کرد...........

مادر برایش غذا آورد اما جای خالی ...چند پر کوچک خونین به جای یک فرزند نازنین انتظارش را می کشید.............

 کبوتران مادر و پدر به دنبال کودک خود ضجه می زدند و من دلم از التهاب فریاد می کشید......

ای کاش صبح خواب به سراغم نمی آمد .....ای کاش گریه

/ 1 نظر / 14 بازدید
صالح

ای وای، جوجه کبوتر غذای گربه شد؟؟؟