زندگی .زیباست

زندگی زیباست

سر برون آوردن گل از درون برف

تاب نرم رقص ماهی در بلور آب

بوی خاک عطر باران خورده در کهسار

خواب گندمزارهادر چشمه ی مهتاب

....

    آری..آری زندگی زیباست...

آرش کمان گیر _کسرایی

/ 1 نظر / 16 بازدید
سلام

سلام تنهایی..............سلام تنهای شب مهتاب