.......................سکوت..........................

کمی سکوت پر از حرف میخواهم....اینجا واقعا سردرد گرفتم.
تلاش نکنم بهتر است . مرداب ها همه قاتل هستند.

/ 4 نظر / 20 بازدید
مجتبی

[رویا] به قول یه بزرگی سکوت آخرین سنگره[رویا] زیبا بود پست تون[گل]

چاپارخونه

به بيان زيبايي از شعري درياد ماندني: گاهي سكوت واژه پرمعنائيست...