... ....

سلام بهمن ماه پیروزی بر همه مبارک.......یه جمله دونده ی سریع تر محکم تر به  زمین می حوره پس سعی کنید آهسته و پیوسته حرکت کنیم به سوی زندگی حقیقی با حضور معنوی امام زمان.............

/ 2 نظر / 17 بازدید