آسمان ابری رحمتی در روز نخست ماه رمضان

سلام

امروز آخرین روز از ماه مرداد است و باران دل های روزه دار را عطرآگین نمود

زمان خیلی زودتر از آنچه فکرش را کنیم می گذرد  این جمله برای هر کس معنی خاص خودش را دارد....

امروز کم صحبت شدم ..التماس دعا سر افطارلبخند

/ 0 نظر / 7 بازدید