به خنکای نسیم سحری

فرشتهسلام

 امیدوارم در این گرمای حوصله بر  اندک آرامش وجودتان در ترافیک فلزاتی با برچسب تکنولوژی مجروح نشده باشد.نگران

تیر و مرداد. ماه سنجش تحمل است.اگه میخواین افراد صبور را شناسایی کنید ببینید چه کسی لطافت رفتارش رو از دست نداده و از رفتار محبت آمیزش -رطوبت ملایمت- حس میشهفرشته

صبر و تحمل یکی از ویژگی های زیباییست.....

باطراوت باشید و موفقلبخند

/ 0 نظر / 16 بازدید