ابر..خورشید...باران...و چشم های من

خیلی روی دلم سنگینی میکنه .....

اون قدره سنگینیش زیاده که حتی از کلمه خارجه ....

فقط تنها میشه برای تسکینش گفت:

خاکستری بودن ابر اگر چه دلم را برای یک باران زیبا شاد می کند ...

اما چشمانم را از وجود درخشش خورشید محروم می کند.

...

/ 1 نظر / 9 بازدید
درخندک

دوست گرامی سلام یک هم وطن به کمک فکری شما نیاز دارد طرح کورش برای کاهش آلودگی هوا شما هم سهمی داشته باشید من هم یک سئوال دارم اگر باران بودید کجا می باریدید؟ چرا؟ نظر زیبای شما گرمای کلبه ماست با سپاس بی پایان