بهار واژه ی زیبای امید است.......

سلامی چه رایحه ی شیرین هستی بر همه

امید تنها عاملیست که به هدف معنا می بخشد و هدف تنها عاملی که امید بخش است....اگر تو بی هدف سیر کنی بدون امید وجود داری و اگر بدون امید به دسترسی به هدف  باشی  ...به علت دسترسی نداشتن به هدف همیشه بی هدف می مانی ...چون می دانی تو به آن نمی رسی ...هدف یعنی مقصود هر تلاش ..یعنی جرعه ای آب خنک پس از تلاشی طاقت فرسا ......هدف یعنی زندگی 

/ 1 نظر / 9 بازدید
الهام

سلام بله کاملا موافقم[گل]